28 August, 2017

Artikel Berita Harian
Tarikh: 25 Ogos 2017

Nota: Penyunting artikel tertinggal untuk menyertakan ayat 71 dalam surah al-Zukhruf yang bermaksud: "diedarkan kepada mereka pinggan-pinggan besar dan piala-piala dari emas dan di dalam syurga itu pula disediakan segala yang diingini oleh nafsu dan dipandang indah oleh manusia; dan dikatakan kepada mereka: "Kamu akan tetap kekal di dalamnya".