16 November, 2015

Artikel bertajuk 'Hadith Scholars and Tariqahs: An Ulama Group in 18th Century Haramayn and their Impact in the Islamic World ' ini telah diterbitkan pada tahun 1980 dalam Journal of Asian and African Studies. Ia telah membuatkan saya terfikir bahawa sarjana Barat rupanya sudah biasa dengan istilah Wahabi sejak sebelum saya dilahirkan lagi. Pasti, perbincangan tentang Wahabi sudah bermula lebih awal dari itu. Jika perbahasan tentang Wahabi sudah diakademikkan pada tahun 1980 atau mungkin lebih awal dari itu, tentu ketika kita sudah berada di tahun 2015 ini, terlalu banyak kajian ilmiah tentang isu Wahabi telah dilakukan oleh para sarjana.


Namun persoalannya, mengapa masih lagi tiada jalan keluar bagi memurnikan persepsi masyarakat tentang Wahabi? Sehingga hari ini, kita masih bercakaran dan saling menuding jari 'engkau salah, aku betul'. #ussread #akubukanWahabi

0 Comments:

Post a Comment