05 June, 2015

Baru-baru ini komuniti Muslim di Singapura menunjukkan keprihatinan tentang 'The Holy Quran Exhibition' yang dianjurkan oleh Ahmadiyyah Muslim Community di Singapore Bookfair. Terdengar juga komen sinis mengapa MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) tidak dapat menghalang program tersebut sedangkan jelas Ahmadiyya mempunyai keyakinan yang berbeza dari ajaran Islam yang sebenar.

Hooker, M.Barry (2013) dalam eseinya bertajuk: "Muslim Law, Ahmadiyya and Islamic Doctrine in Singapore" telah membincangkan pendirian MUIS dalam isu ini. Oleh kerana Ahmadiyya percaya bahawa:

1. That Prophet Muhammad (peace be upon him) was not the last and final of all the prophets and messengers.
2. That after Prophet Muhammad there are still other prophets i.e., Mirza Ghulam Ahmad from Qadian, India.
3. That Mirza Ghulam Ahmad received revelations from Allah swt just as other Prophets of God and Messengers of God.
4. That Prophet Isa had died.
5. That Mirza Ghulam Ahmad is the Prophet Isa in his second incarnation.
6. That Mirza Ghulam Ahmad is also the awaited Imam Mahdi.


Justeru, MUIS menegaskan bahawa Ahmadiyya bukan daripada Islam kerana: 

The Laws in Islamic Syariat are:
i. Prophet Muhammad pbuh is the last Prophet until the end of the world, there shall be no other prophets after him and there shall be no other Messenger after him.
ii. The Islamic syariat brought by Prophet Muhammad pbuh is the last and final syariat sent down to mankind, and there shall be no other syariats after Islam.
ii. Claiming oneself as Prophet or Messenger (of God) after the Prophet Muhammad pbuh, will cause oneself to be out of the fold of Islam because of having contradicted the Al Qur’an and the sound Hadith of the Prophet.

Tetapi, mengapa tiada sebarang tindakan dilakukan oleh MUIS bagi menghalang program anjuran Ahmadiyya yang berlangsung di Suntec City dari 3-6 Jun 2015 tersebut? Hooker, M.Barry (2013) telah menjawab persoalan ini dalam esei beliau. Beliau merumuskan bahawa:

Singapore is a secular state and its Constitution duly provides for the freedom to believe and practise religion, and to establish and maintain charitable and educational institutions (art 15). But its legal history is based on the precedent and judicial policy of the former colonial Straits Settlements. For the present discussion this means, first, that religion – in this case Islam – has already been confined to family law and trusts; and second, that it has no public law significance. (hlm. 32)

Ini menunjukkan bahawa MUIS tidak mempunyai autoriti untuk menghalang program yang dianjurkan lantaran Singapura adalah sebuah negara sekular yang memberikan kebebasan terhadap apa jua kepercayaan dan amalan agama. Setelah MUIS sendiri menyatakan bahawa Ahmadiyya bukan dari ajaran Islam, ini bermakna MUIS tidak boleh mempunyai sebarang campur tangan (seperti menghalang atau menghentikan) kepercayaan penganut lain dan segala aktiviti penyebarannya.

Apa yang utama di sini ialah, komuniti Islam Singapura jelas dengan pendirian MUIS dalam hal ini dan kita sendiri jelas dengan prinsip dan kepercayaan Ahmadiyya. Oleh itu, jagalah diri dan keluarga kalian dan berpeganglah dengan firman Allah yang bermaksud:

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya: manusia dan batu (berhala)" (al-Quran, al-Tahrim:6)

Akhir sekali, saya mencadangkan kepada anda agar membaca kajian Hooker (2013) yang saya lampirkan di bahagian bacaan lanjut bagi memahami bagaimana MUIS menyelesaikan isu Ahmadiyya di Singapura.

Bacaan lanjut:

Hooker, M. Barry, Essay: Muslim Law, Ahmadiyya and Islamic Doctrine in Singapore (July 22, 2013). Australian Journal of Asian Law, Vol. 14, No. 1, Article 7, 2013. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2296747

0 Comments:

Post a Comment