10 February, 2012

Takutilah setiap kata yang keluar dari dirimu wahai pendakwah. Kerana setiap kata itu akan dijadikan coretan dan ikutan oleh mereka yang menghormatimu sebagai ahli ilmu. Contohilah Imam Ahmad ibn Hanbal, tatkala beliau dipenjarakan kerana permasalahan al-Quran itu dikatakan sebagai mahkluq, datang al-Marzawiy, salah seorang sahabat/muridnya pada hari-hari beliau dipenjarakan dan al-Marzawiy berkata kepadanya: "Wahai ustaz, Allah berfirman: Dan janganlah kamu membunuh diri kamu" (al-Nisa:29) Beliau (Imam Ahmad) berkata: "Wahai al-Marzawiy keluarlah (dari penjara) dan perhatikanlah apa yang engkau lihat". Al-Marzawiy mengatakan: "Maka aku keluar menuju halaman istana khalifah, lalu aku melihat ramai orang yang mana tidak ada yang dapat menghitung jumlah mereka kecuali Allah. Kertas-kertas di tangan mereka, pena-pena dan tinta-tinta di lengan mereka". Al-Marzawiy bertanya kepada mereka: "Apa yang kalian lakukan?" Lalu mereka menjawab: "Kami menanti apa yang akan dikatakan oleh Ahmad lalu kami akan menulisnya" Al-Marzawiy berkata: "Tetaplah di tempat kalian" Kemudian dia masuk menemui Ahmad ibn Hanbal dan berkata: "Aku melihat satu kaum di tangan mereka ada kertas dan pena. Mereka sedang menanti apa yang akan engkau katakan lalu akan menulisnya" Lalu Ahmad berkata: "Wahai al-Marzawiy, apakah aku akan menyesatkan mereka semua? Biarlah aku membunuh diriku dan aku tidak akan menyesatkan mereka" [Kisah dipetik dari kitab al-Tasfiyah wa al-Tarbiyah oleh al-Halaby]

0 Comments:

Post a Comment