10 November, 2010

Oleh Sakinah Saptu

Al-Tanjim adalah satu istilah yang agak asing bagi kebanyakan masyarakat Islam. Ia adalah ilmu nujum yang dapat menafikan tauhid dan menjerumuskan pelakunya kepada kemusyrikan kerana orang itu menyandarkan sesuatu kejadian kepada selain Allah s.w.t.[1]

Menurut Ibn Taimiyyah: “al-Tanjim adalah meramal kejadian-kejadian di bumi berdasarkan petunjuk keadaan bintang”.[2] Maka atas dasar itu, al-Munajjim iaitu ahli nujum layak dikategorikan sebagai peramal.

Ilmu nujum sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Qaul al-Mufid 'ala Kitab al-Tauhid terbahagi kepada dua jenis[3]:

i. Ilmu al-Ta’thir. Ia terbahagi kepada tiga:

Pertama: Meyakini bahawa bintang-bintang mampu memberi kesan. Maknanya bintang-bintanglah yang mencipta peristiwa-peristiwa dan kejahatan. Ini adalah syirik besar.

Kedua: Menjadikan ia sebab untuk mendakwa ada padanya (bintang-bintang itu) ilmu ghaib. Contohnya bintang itu menentukan nasib seseorang sama ada kehidupannya bahagia ataupun tidak.

Ketiga: Menyakini ia adalah penyebab berlakunya kebaikan dan keburukan. Contohnya bila berlaku sesuatu dia menisbahkan kejadian itu kepada bintang dan tidaklah dia melakukan ini melainkan setelah berlakunya peristiwa tersebut. Maka ini dikategorikan sebagai syirik kecil.

ii. Ilmu al-Tasyir

Ilmu nujum jenis ini digunakan untuk tujuan kemaslahatan agama, petunjuk arah dan untuk mengetahui musim (dingin atau panas). Dari sinilah muncul hisab takwim, penentuan cuaca dan sebagainya. Maka jenis yang ini dibolehkan dalam Islam.

Mungkin antara sebab mengapa kepercayaan pada al-Tanjim tidak disedari menjalar dalam kehidupan masyarakat Islam ialah kerana dewasa ini ramalan menggunakan bintang lebih dikenali dengan nama horoskop. Horoskop atau ramalan zodiak adalah carta atau diagram yang menunjukkan kedudukan relatif objek langit seperti matahari, bulan, dan planet. Perkataan horoskop berasal dari bahasa Yunani yang bermaksud "melihat jam". Untuk memperoleh horoskop seseorang, tempat, hari dan tarikh lahir orang itu mesti diketahui. Tarikh itu pula akan jatuh pada salah satu daripada 12 lambang zodiak yang sedia ada iaitu Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capri­corn, Aquarius, dan Pisces. Menurut ilmu astrologi setiap zodiak itu mempunyai keperibadiannya yang tersendiri dan nasib setiap orang adalah berdasarkan kepada zodiak serta kedudukan matahari, bulan dan planet pada hari itu.[4]


Kebanyakan dari masyarakat Islam tidak menyedari bahawa perbuatan membaca dan mempercayai horoskop adalah dilarang dalam Islam. Malah perkara ini, jika diamati telah menjadi satu budaya masyarakat Islam terutamanya di kalangan muda-mudi untuk mengetahui bintang (zodiak) masing-masing dan seterusnya mendapatkan ramalan berkenaan apa yang bakal berlaku pada mereka berdasarkan kepada bintang zodiak tersebut. Paling ketara yang dapat dilihat hari ini ialah apabila ramai masyarakat Islam yang terjebak dengan permainan kuiz ramalan nasib dan horoskop di laman sosial Facebook.[5] Perlu ditegaskan bahawa membaca atau sekadar ingin mengetahui nasib diri melaluinya walaupun tidak mahu mempercayainya adalah sama hukumnya sebagaimana seseorang itu berjumpa bomoh tetapi tidak mempercayai kata-katanya. [Rujuk: Perkhidmatan Ahli Sihir Dalam Arus Pemodenan]. Justeru itu, seorang Muslim perlu membebaskan dirinya dari mempunyai sebarang hubungan dengan horoskop melainkan jika penglibatannya dalam horoskop adalah bertujuan untuk menerangkan kebatilan dan kesyirikan yang terkandung padanya kepada orang lain.

Sesungguhnya larangan untuk melibatkan diri dalam ilmu perbintangan dan hal-hal berkaitan horoskop telah dinyatakan sejak dahulu lagi oleh baginda Nabi s.a.w dalam hadisnya, sebagaimana berikut:

عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف أقبل على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم. قالوا الله ورسوله أعلم قال : أصبح من عبادي مؤمن وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. [6]

Maksudnya: Daripada Zaid bin Khalid al-Juhniyy bahawasanya beliau berkata: Kami solat subuh bersama Rasulullah s.a.w di Hudaibiyyah setelah semalamnya turun hujan. Tatkala selesai, Nabi s.a.w menghadap orang ramai lalu bersabda: Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian?” Mereka menjawab: Allah dan Rasul-Nya lebih mengatahui. Rasulullah s.a.w menjawab (Allah berfirman): Pada pagi ini ada di antara hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Adapun orang yang berkata hujan turun kepada kami kerana kurnia Allah dan rahmat-Nya, maka dia beriman kepadaKu dan kafir kepada bintang. Sedangkan orang yang berkata hujan turun kepada kami kerana bintang itu dan ini, maka dia kafir kepadaKu dan beriman kepada bintang


عن ابن عباس قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد مازاد .7]

Maksudnya: Daripada Ibn 'Abbas beliau berkata: “Siapa yang mempelajari satu cabang dari ilmu nujum, maka sesungguhnya dia telah mengambil satu bahagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah (ilmu yang dipelajari), maka semakin bertambahlah (dosanya)."

Adapun sebab Islam melarang penggunaan bintang, planet dan matahari sebagai sumber ramalan adalah kerana ilmu-ilmu ghaib tidak tersimpan dalam objek-objek tersebut. Apabila seorang Muslim menggunakan bintang, planet dan matahari untuk membuat ramalan tertentu, seolah-olah dia mempercayai objek-objek tersebut mampu mengkhabarkan kepadanya ilmu ghaib tentang sesuatu yang akan berlaku. Ini semua adalah kepercayaan yang salah kerana tiada siapa atau apa jua yang mengetahui ilmu ghaib kecuali Allah s.w.t.[8]

Sesungguhnya Allah s.w.t telah berfirman:


Maksudnya: Katakanlah lagi: "Tiada siapapun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah” (65)[9]

Nota Kaki:
[1] Yazid Abdul Qadir Jawas, hlm. 289.

[2] Ali al-Syaikh, Jil. 2, hlm. 420.

[3] al-cUthaimin, Qaul al-Mufid cala Kitab al-Tauhid, Jil. 2, hlm. 5-7. [Perbahasan ini dipetik dengan pengubahsuaian oleh pengkaji].

[4] Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Horoskop, t.th, http://ms.wikipedia.org/wiki/Horoskop%20%5b22 Ogos 2008].


[5] Facebook ialah sebuah tapak web rangkaian sosial yang dikendali dan dimiliki secara persendirian oleh Facebook, Inc dengan mempunyai 500 juta pengguna aktif hingga Julai 2010. Facebook diasaskan oleh Mark Zuckerberg bersama teman-teman sebiliknya dan rakan-rakan sekursus Sains komputernya iaitu Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz dan Chris Hughes. (Wikipedia The free Encylopedia, Facebook, http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook%20%5b2 September 2010]).

[6] al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab sifah al-Salah, Bab Yastaqbilu al-Imam al-Nas idha sallama, No. 810 & Kitab al-Istisqa’, Bab Qaul Allah ta’ala: “Watajcaluna rizqakum wa antum tukadhdhibun”, No. 991 & Muslim, Sahih Muslim, Kitab al-Iman, Bab bayan kufr man qala mutirna ibnau’i, No. 240.


[7] Abu Daud, Sunan Abi Daud, Kitab al-Tibb, Bab fi al-Nujum, No. 3905 & Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Kitab al-Adab, Bab Tacallum al-Nujum, No. 3729.
Hukum hadis: Dinilai sahih oleh al-Dhahabi dalam kitab al-Muhadhdhab, No. 6/3233, al-cIraqi dalam kitab Takhrij al-Ihya’, No. 4/144 & Abani dalam kitab Sahih Abi Daud, No. 3905 & Sahih Ibn Majah, No. 3017.


[8] Hafiz Firdaus, 13 Perkara yang Mencemari Kemurnian Tauhid, Jahabersa, Johor Bahru, 2008, hlm. 66.

[9] al-Qur’an, al-Naml 27:65.

0 Comments:

Post a Comment