17 September, 2010

Oleh Sakinah Saptu

Arus pemodenan yang melanda dunia tidak pernah menghalang masyarakat Muslim dari terus-terusan mencari pakar ilmu ghaib (ahli sihir) yang mereka yakini dapat menyelesaikan segala permasalahan dan keinginan mereka. Kadangkala bila diperhatikan, menjadi sesuatu yang tidak masuk dek akal bila ada di kalangan masyarakat Islam menyerahkan kebanyakan urusan seperti demam dan selsema hinggalah ke urusan mencari jodoh dan masalah rumahtangga kepada bomoh dan dukun.


Dewasa ini, khidmat para bomoh, dukun dan mereka yang senama dengannya pula sudah setanding dengan peredaran zaman bila mana mereka menggunakan perkhidmatan internet untuk mengiklankan perkhidmatan mereka, menyenaraikan jampi-serapah dan mempromosikan bahan-bahan sihir mereka yang disertai dengan jaminan dari mereka akan keberkesanan dan kemujarabannya. Kejayaan mereka menguasai arus pemodenan ini merupakan satu gerbang yang mendekatkan masyarakat Muslim pada dunia mistik serba khurafat dan syirik. Pendek kata, tidak ada apa yang mustahil untuk mendapatkan apa jua khidmat dan bahan sihir kerana semuanya kini berada di hujung jari.

Dalam hal ini, Zaenal Abidin Syamsudin menyatakan dalam bukunya berjudul Membongkar Dunia Kelinik Dan Perdukunan Berkedok Karamah bahawa:

Di antara hal yang perlu diwaspadai adalah bahawa para tukang sihir mempermainkan akidah ummat Islam di mana mereka menampakkan diri seakan-akan sebagai tabib, ahli hikmah, ustaz atau kiyai. Sehingga mereka menyesatkan kaum Muslimin yang sedang sakit agar menyembelih kambing atau ayam dengan ciri-ciri tertentu yang ditujukan kepada jin.[2]

Perihal berjumpa bomoh dan mendapatkan khidmat mereka sebenarnya sudah disentuh dalam al-Quran dan oleh Nabi Muhammad s.a.w sejak dahulu lagi. Dalam al-Quran, Allah s.w.t mengingatkan dalam firman-Nya:

[3]ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت


Maksudnya: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari al-kitab? Mereka percaya kepada jibt dan taghut (51)

Dalam kitab Tafsir al-Quran al-‘Azim menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan al-Jibt dalam ayat di atas ialah al-Sihr (sihir), al-Kahin (dukun) dan kalimah yang terdapat pada berhala, dukun dan tukang sihir. Manakala al-Taghut bermaksud syaitan.[4]

Sesungguhnya baginda juga telah menyatakan larangan dari mendatangi dan berjumpa bomoh sebagaimana yang boleh diteliti dalam sabda-sabda baginda berikut:

عن معاوية بن الحكم السلمى قال قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها فى الجاهلية كنا نأتى الكهان. قال : فلا تأتوا الكهانMaksudnya: Daripada Mu’awiyah bin al-Hakam al-Sulamiyy, beliau telah berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah ada beberapa perkara yang telah kami lakukan semasa Jahiliyyah, sesungguhnya kami berjumpa bomoh. Lalu baginda bersabda: “Janganlah kalian berjumpa bomoh”… [5]

عن بعض أزواج النبى -صلى الله عليه وسلم- عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال : من أتى عرافا فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة


Maksudnya: Daripada sebahagian isteri-isteri Nabi s.a.w. Daripada Nabi s.a.w, baginda telah bersabda: “Sesiapa yang berjumpa tukang ramal dan bertanya padanya tentang sesuatu, maka solatnya tidak akan diterima selama empat puluh malam”. [6]

عن أبي هريرة والحسن عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه و سلم

Maksudnya: Daripada Abu Hurairah dan al-Hasan. Daripada Nabi s.a.w, baginda telah bersabda: “Siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun[7] kemudian membenarkan apa yang dikatakan olehnya, maka sesungguhnya orang itu telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w”.[8]


Menerusi daripada hadith-hadith tersebut, jelas kepada kita bahawa hukum berjumpa dan mendapatkan khidmat bomoh terbahagi kepada dua:

(1) Jika seseorang itu berjumpa dengan bomoh, dukun atau yang seumpama dengannya lalu bertanyakan sesuatu kepadanya tetapi tidak mempercayainya, maka solatnya tidak diterima selama empat puluh malam.

(2) Manakala jika dia mempercayainya, maka dia telah kafir dan terlepas dari agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w.


___________________________________________

[2] Zaenal Abidin Syamsudin, Membongkar Dunia Klenik dan Perdukunan Berkedok Karomah, Pustaka Imam Abu Hanifah, Jakarta, 2008, hlm 86.
[3] al-Quran, al-Nisa’ 4:51.
[4] Ibn Kathir, Jil. 2, hlm 334. [Dipetik dengan pengubahsuaian oleh penulis]
[5] H.R Muslim dalam Kitab Sahihnya; Kitab al-Salam, Bab Tahrim al-Kahanah wa Ityan al-Kuhhan, No. 5949 & Kitab al-Masajid, Bab Tahrim al-Kalam fi al-Solah, No. 1227 dengan penambahan pada lafaz hadithnya sebagaimana berikut:

قلت ومنا رجال يخطون. قال « كان نبى من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك ». قال قلت جارية لى كانت ترعى غنيمات قبل أحد والجوانية إذ اطلعت عليها إطلاعة فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها وأنا من بنى آدم آسف كما يأسفون لكنى صككتها صكة فعظم ذاك على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت أفلا أعتقها قال « ائتنى بها ». قال فجئته بها فقال « أين الله ». قالت فى السماء. قال « من أنا ». قالت أنت رسول الله. قال « أعتقها فإنها مؤمنة ».

Takhrij Kutub al-Arba’ah: H.R Abu Daud dalam kitab Sunannya; Kitab al-Solah, Bab Tasymit al-‘Atis fi al-Solah, No. 931 & al-Nasa’i dalam kitab Sunannya; Kitab al-Solah, Bab al-Kalam fi al-Solah, No. 1218.
Hukum Hadith: Dinilai Sahih oleh al-Albani dalam kitabnya Sahih Abi Daud, No. 930 dan Sahih al-Nasa’i, No. 1217.
[6] Ibid., No. 5957.
[7] Al-Kahin ialah orang yang meramal apa yang akan terjadi, mengaku mengetahui rahsia-rahsia (perkara ghaib) dan menguasai ilmu ghaib. Al-'Arraf ialah orang yang mengaku mengetahui dengan kefahaman (keistimewaan) yang diberikan kepadanya. Mereka mengaku mengetahui banyak perkara menggunakan sebab (alamat-alamat) yang menunjukkan kepada berlakunya sesuatu. Contohnya ada barang yang dicuri, dia tunjukkan siapa yang mencurinya. (al-Baghawi, al-Husain bin Mas’ud, Syarh al-Sunnah, al-Maktab al-Islamiyy, Beirut, 1983, Jil. 12, hlm 182)Menurut al-Hilali, termasuk perkara yang diharamkan ialah meramal dengan melempar batu, ilmu astrologi (ilmu perbintangan), ilmu ramal dengan melihat garis tangan, meramal dengan nombor, meramal dengan melihat air di mangkuk dan sebagainya semua ini termasuk praktik perdukunan. (al-Hilali, Salim bin Ied, Ensiklopedi Larangan Menurut al-Quran & al-Sunnah, Terj: Abu Ihsan al-Atsari, Pustaka Imam Asy-Syafi’I, Jakarta, 2008, Jil. 1, hlm 102.)


[8] H.R Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, Musnad al-Mukthirina min al-Sahabah, Musnad Abi Hurairah r.a, No. 9532.
Hukum Hadith: al-Haithami dalam kitab Majma’ al-Zawaid, No. 5/121: periwayat hadith ini adalah thiqah. Manakala Ibn Baz dalam kitab Majmu’ al-Fatawa ibn Baz pula mengatakan: sanad hadithnya sahih, No. 9/421.

0 Comments:

Post a Comment