31 July, 2008

video


Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud:

"Di dalam al-Quran itu terdapat satu surah yang jumlah ayatnya tiga puluh. Surah itu dapat memberi syafaat kepada pembacanya hingga diampuni, iaitu surah tabarakallazi biyadihil mulku"

H.R Abu Daud. Hukum Hadith: Dihukum hasan oleh al-Albani di dalam kitabnya sahih Abu Daud(1400)

0 Comments:

Post a Comment